home historia obiekty forum linki
dołącz do nas
aktualności o nas blog ekonomia speedwaya napisali o nas Galeria
W czwartek Walne Zebranie WTS
Dodano: 2012-01-17 22:18:21

< Wstecz


W najbliższy czwartek (19.01.2012 r.) o godzinie 19:00 w siedzibie firmy HomePlus (ul. Senatorska 12)  – jednego ze sponsorów głównych Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków WTS. Podczas spotkania podsumowany zostanie 2011 rok oraz ustalone zostaną ramowe plany na najbliższe lata. Odbędą się również wybory nowego Zarządu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Uchwalenie regulaminu obrad
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
6. Sprawozdanie Zarządu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
9. Dyskusja programowa
10.Wybór Zarządu Stowarzyszenia
11.Wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
12.Dyskusja programowa
13.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał
14.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
15.Wolne wnioski
16.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia


< Wstecz

Skomentuj ten artykuł na forum!